“อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” คิดค้นนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

วันก่อนไปงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลงานหนึ่งที่น่าสนใจคือ“วีลแชร์ไฟฟ้า” ควบคุมด้วยศีรษะเพื่อผู้พิการ ของ “อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” หรือ “อาจารย์ต่าย” หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งอาจารย์ผู้นี้คิดค้นนวัตกรรมหลากหลายอย่าง และกวาดรางวัลมาหลายเวที

Continue Reading

คุยกับ “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์”

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วัย 66ปี ทำงานในตำแหน่ง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาได้สักพักแล้ว ช่วงที่ผ่านมาก็เดินสายไปพบปะมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดมาตลอด …

Continue Reading