ปณท เตือนอย่าเชื่อข้อมูลปลอม “ระวังพัสดุมีเชื้อ COVID-19”

News Update

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แจ้งเตือนผู้ใช้บริการโปรดอย่าหลงเชื่อ กรณีมีข้อความปรากฎบนสื่อออนไลน์ “ขอให้ทุกท่านที่ได้รับจดหมาย หรือพัสดุไปรษณีย์ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านเพราะว่ามีคนได้รับเชื้อ COVID – 19 แล้ว”

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวว่า ข้อความที่ถูกส่งต่อไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ในระลอกใหม่ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดร่างกายและมือตลอดการทำงาน อีกทั้ง ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ได้มีการฉีด – เช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลล้างมือ เคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร พร้อมเว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร ตามหลัก Social Distancing

นอกจากนี้ ยังติดตั้ง QR Code สำหรับแอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง และศูนย์ไปรษณีย์ได้มีการดูแลและทำความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ รวมถึงพัสดุ สิ่งของที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้งอีกด้วย