วศ.เดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรการแพทย์รับมือโควิด19

Inbox @ Inno

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนภารกิจบุคลากรทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์โควิด-19 


          นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อปลายปี 2562  จนถึงการระบาดอีกครั้งในรอบ 2 ตั้งแต่ช่วยปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่หลายจังหวัด จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ยังคงเดินพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

           โดยที่ผ่านมา วศ. ได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง “DrD” สำหรับใช้ในภารกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์ อาหาร เอกสาร ขยะอันตราย และตู้ความดันลบ รองรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม และปัจจุบันได้สนับสนุนหุ่นยนต์ดังกล่าว จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

หุ่นยนต์ขนส่ง “เจ้าแบก”


            นอกจากนี้ วศ. ยังได้พัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ขนส่ง “เจ้าแบก” ที่สามารถรับน้ำหนักการขนส่งได้ถึง 250 กิโลกรัม สำหรับปฏิบัติภารกิจขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที โดยบังคับผ่านกล้องด้วยระบบวิทยุบังคับ ซึ่งพร้อมสนับสนุนให้กับสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติภารกิจแทนแรงงานคนทั่วไปได้ หรือไปเสริมการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป