ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤต COVID-19

i & Tech

ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ตั้งเป้าปี 2564 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท

            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เดินหน้าช่วยเกษตรกร ในช่วงที่ยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หวังช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชน เปิดรับฝากขายสินค้าในที่ทำการไปรษณีย์และของดีจากชุมชน การช่วยส่งสินค้าผ่านมาตรฐานการขนส่งที่รวดเร็ว พร้อมด้วยรถควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงความสดใหม่ของสินค้า รวมถึงการช่วยพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ในปริมาณที่มากขึ้น ตั้งเป้าปี 2564 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท

            นายกาหลง  ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกร ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงราคาของสินค้าที่อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม

            ไปรษณีย์ไทย จึงมุ่งทำหน้าที่ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ด้วยการเป็นทั้งช่องทางจัดจำหน่าย การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคสามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี ประกอบด้วย ช่วยรับฝาก รวมถึงของฝากที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com, ช่วยส่ง โดยจะช่วยกระจายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการใช้รถควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยรองรับการสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท       

            นอกจากนี้ ยังช่วยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com แพลตฟอร์มที่มีสินค้าจากชุมชนมากที่สุด ในประเทศ แบ่งตามหมวดสินค้าต่างๆ เช่น ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว โดยปัจจุบันอยู่กว่า 17,000 รายการ, ช่วยยกระดับสินค้า ผ่านองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการค้าขายและการทำธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ ทั้งการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาดหรือโปรโมชั่นที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและทำให้สินค้าสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น และยังช่วยสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  เพื่อสนองนโยบายแต่ละด้านของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันยกระดับชุมชนให้เดินหน้าต่อได้