วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

Inbox @ Inno

วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้บุคลากรปณทและประชาชนในพ้ื้นที่

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ“ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ที่ส่งเสริมคนไปรษณีย์ทำดีด้วยหัวใจ โดยให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และประชาชนทั่วไป   เรื่องเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19)   การป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้  

        ทั้งนี้ได้จัดการอบรม“การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปย์แอลกอฮอล์” ให้แก่ บุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และประชาชนที่พื้นที่ โดยมีเข้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ณ ห้องรับรอง 1 มุม A อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กรุงเทพฯ

          อย่างไรก็ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19)   ในประเทศไทย และอีกหลาย ประเทศทั่วโลก  ส่งผลให้ประชาชนต้องคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ซึ่งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันโรค ยังเป็นที่ต้องการจำนวนมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน วศ. จึงได้เผยแพร่วิธีการทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการขึ้น  โดยเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัสได้   

สำหรับผู้สนใจ ดูคลิปวีดีโอสอนวิธีการผลิตเจลแอลกอฮอล์สูตรพิเศษผสมว่านหางจระเข้ ของวศ.ได้ที่ https://fb.watch/3aiwKj2dv5/