สวทช.ประกาศผล 3 ทีมชนะเลิศพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจาก FabLab เพื่อชุมชน

News Update

รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”   รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และ รร.วิสุทธรังษี กาญจนบุรี  คว้าแชมป์ชนะเลิศโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ

                 ดร.ชฏามาศ   ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากที่สวทช.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  หรือ  FabLab  ขึ้น  ภายใต้โครงการบิ๊กร็อกของรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย   ทั้งนี้ภายใต้โครงการ FabLab   ดังกล่าว สวทช.ได้ร่วมกับบริษัทเอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง(ประเทศไทย) จัดทำโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ FabLab  ในโครงการ   ซึ่งมีผลงานสมัครเข้ามา จำนวน 177 โครงงานจาก 75 สถานศึกษา และได้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย  จำนวน 12 โครงงาน

                 และเมื่อเร็ว ๆ นี้  สวทช.ได้มีการประกาศผลโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม ใน 3 สาขา โดยรางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรแบบยั่งยืน ได้แก่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน ในผลงาน “โรงเรือนเอื้องแซะ” เป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่ทำการทดลองปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะ ซึ่งเป็นพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองที่สำคัญของภาคเหนือที่มีมูลค่าสูงสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมกลิ่นธรรมชาติได้ “โรงเรือนเอื้องแซะ” สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง รวมถึงปริมาณการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยมีการแสดงผลต่างๆ เชื่อมโยงกับระบบ Internet of Things (IoT) ผ่านสมาร์ทโฟน จึงทำให้โรงเรือนฯ ดังกล่าว สามารถปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในต่างพื้นที่ได้ อีกทั้งยังช่วยยืดระยะการออกดอกให้นานขึ้นมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า

                 ส่วนรางวัลชนะเลิศ สาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในผลงาน “ตักบาตรเติมบุญ” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำเอาอุปกรณ์ ALMS-Tracking จัดเก็บพิกัด GPS ของพระภิกษุขณะบิณฑบาต โดยใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันตักบาตรเติมบุญ ที่ผู้พัฒนาเขียนขึ้นเอง เพื่อรายงานตําแหน่งพิกัดของพระภิกษุบนแผนที่ ช่วยให้ผู้ใส่บาตรทราบถึงพิกัดของพระภิกษุขณะบิณฑบาตฯ ทำให้ไม่ต้องรอใส่บาตรนานและใช้เวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ ได้

                 และรางวัลชนะเลิศ สาขาสร้างสังคมแห่งอนาคต ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ในผลงาน “อุปกรณ์ช่วยต่อลมหายใจฉุกเฉิน” เป็นอุปกรณ์สําหรับการเลื่อนกระจกรถยนต์ลงในกรณีที่อุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส หรือปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูงเกิน 50 ppm ชุดควบคุมจะสั่งให้มอเตอร์กระจกไฟฟ้ารถยนต์ลดกระจกลงตามค่าที่กําหนดไว้ เพื่อระบายความร้อนและลดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สะสม ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตในรถยนต์ได้