พอร์ทัลเน็ท ผนึกไอบีเอ็ม นำเสนอโซลูชันยกระดับองค์กรขนาดใหญ่

i & Tech

พอร์ทัลเน็ท ร่วมกับ ไอบีเอ็ม นำเสนอโซลูชัน IBM Cloud Pak และ IBM POWER10  ช่วยยกระดับองค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

               นางสาวศิริลักษณ์  ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม กล่าวว่า   ปัจจุบันเทรนด์เทคโนโลยีด้าน Hybrid Cloud, AI และ Security  ได้รับความสนใจทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากจะช่วยตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน มีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด จึงได้ร่วมกับ IBM นำเสนอโซลูชัน IBM Cloud Pak และ IBM POWER10 เครื่องมือสำหรับการทำ Digital Transformation ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างองค์กรด้านสาธารณูปโภค, สถาบันการเงิน, และองค์กรภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก  

               โดยโซลูชัน IBM Cloud Pak นี้ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้าน Hybrid Cloud ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ได้ทั้งแบบ On Premise แบบเดิม และบน Cloud Platform  จึงมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว รองรับการบริหารจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ และสามารถขยายระบบได้คล่องตัวตามการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต   อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง และมีความเสถียรสูง  ผสานกับ IBM POWER10 ซีพียูที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำให้ระบบงานหรือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยสถาปัตยกรรมขนาด 7nm ที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงาน และความสามารถด้าน AI  สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก Cybersecurity ได้ ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลและมีเสถียรภาพสูง 

               “แม้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยตอบโจทย์การทำงานแบบดิจิทัลขององค์กร แต่การเลือกผู้พัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้พัฒนาระบบที่ดีจะต้องศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ เจาะลึกกระบวนการทำงานในแต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่าง  เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของลูกค้าได้  และที่สำคัญต้องสามารถส่งมอบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา และใช้งานได้จริง” นางสาวศิริลักษณ์ กล่าว