สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมธนาคารกรุงเทพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 64

Inbox @ Inno

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2564  ในหัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ Restart ธุรกิจ อุตสาหกรรม ฝ่ามหันตภัย โควิด-19 ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2549 และให้การสนับสนุนหลักต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 โดยมี ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ธุรกิจแบงก์พาณิชย์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19” และคุณอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ เดินทางมาร่วมในพิธีเปิด โดยมี คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน

และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมผ่านระบบ Live Streaming ช่องทาง Facebook / Zoom ในระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ต.ค.–วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2564   โดยมีการบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง (ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. รวมจำนวน 24 ชั่วโมง