เบญจจินดา คว้า 2 รางวัลใหญ่ HR ASIA 2021

Inbox @ Inno

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ขึ้นแท่นคว้า 2 รางวัลใหญ่  HR ASIA  2021 ชูกลยุทธ์องค์กร SMART พัฒนา DNA-Digital เน้นสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญสุขภาพกายและสุขภาพใจ

               คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate People Service  กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า  กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ได้รับ  2 รางวัลใหญ่  จาก HR Asia   ได้แก่ รางวัล Thailand’s HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 และ รางวัล HR Asia Most Caring Companies Award 2021 โดย Thailand’s HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 มอบให้กับบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด  และ HR Asia Most Caring Companies Award 2021  เป็นรางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม  ซึ่งกลุ่มบริษัทเบญจจินดาเป็น 1 ใน 6 บริษัทจากจำนวนบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งหมด 48 องค์กรชั้นนำในไทย 

               กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นองค์กรที่เน้นพัฒนาคนโดยวางรากฐานด้วยการสร้างค่านิยมวัฒนธรรม SMART ผ่านกิจกรรม Loyalty Program  เน้นให้พนักงานมี DNA-Digital ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมแต่ละด้านประกอบด้วย S – STRATEGIC INNOVATION ,  M – MOTIVATION , A – ACCOUNTABILITY , R – READINESS และ T- TOGETHERNESS นอกจากนี้การส่งเสริมดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย สุขภาพและความสุขใจของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ผ่านการคัดเลือกเป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับรางวัล “WE CARE” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษของปีนี้

               “เรามุ่งมั่นสร้างแบรนด์ภายในผ่านวัฒนธรรมองค์กร SMART ให้เกิดพฤติกรรมการทำงาน Look SMART, Work SMART, Think SMART โดยกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่ทำความเข้าใจได้ง่ายอย่าง loyalty program ทั้งยังเน้นให้พนักงานได้รับการเรียนรู้ในวิธีการใหม่ๆ ที่หลากหลายตามอาชีพและความสนใจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน  ” คุณรุจิรา กล่าว

               นอกจากนี้บริษัทยังเน้นให้มีกิจกรรมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญการระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้ดูแลจัดหาวัคซีน ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการมีทีมงานคอยอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานไปจนถึงครอบครัวของพนักงานที่ได้รับการติดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการรักษาตามมาตรการของรัฐ การสร้างกำลังใจให้ทีมงานด่านหน้าที่ทำงานนอกสถานที่โดยการส่ง Caring BOX ที่เสมือนเป็นการส่งผ่านความห่วงใยจากคนทั้งบริษัทไปถึงพนักงาน ที่ประจำศูนย์บริการทั่วประเทศ

               โดยกลุ่มบริษัทเบญจจินดามีเป้าหมาย พัฒนา DNA Digital  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเติบโตและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และการสร้างความผูกพันด้วยการเน้นไปที่การส่งเสริมดูแลสุขภาพใจของพนักงานในยุคการทำงาน New Normal