“Palm Packaging ”ลูกทีมซินโครตรอนคว้าชัย U2T National Hackathon 2021

News Update

ทีม Palm Packaging ลูกทีมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าชัยการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 จากผลงานถุงกระดาษทางปาล์ม แก้ปัญหาขยะชีวมวลในสวนปาล์มภาคใต้และสร้างรายได้ให้ชุมชน

               วันนี้ (19 พ.ย.64)  ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี    ได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีม Palm Packaging ทีมเยาวชนจาก จ.พัทลุง  ซึ่งมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพี่เลี้ยงในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1ใน5 ทีมสุดท้าย พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท

               ทั้งนี้กิจกรรม U2T National Hackathon 2021 เป็นการแข่งขันของทีมเยาวชน ในโครงการ U2T ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยการนำวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​ เข้ามาช่วยพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ตรงความต้องการของชุมชน  ซึ่งปีนี้ ได้มีการคัดเลือกและแข่งขันทีมในโครงการ U2T จาก 965 เหลือ 40 ทีม แล้วจับคู่กับหน่วยงานกระทรวง อว. เพื่อนำวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​ของหน่วยงานไปประยุกต์​ใช้กับผลิตภัณฑ์​ของทีม

               โดยทีม Palm Packaging ซึ่งมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   และมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพี่เลี้ยง ได้พัฒนาถุงกระดาษจากทางปาล์ม และใช้แสงซินโครตรอนช่วยวิเคราะห์ความแข็งแรงของถุงกระดาษ นับเป็นการช่วยชุมชนจำกัดขยะชีวมวลจากสวนปาล์ม และยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการจ้างงานผลิตถุงกระดาษ

                อย่างไรก็ดีทีมชนะเลิศระดับประเทศ 5 ทีมสุดท้าย จะมีการนำไปเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ต่อไป