ทีซีซีเทค ปลื้ม Enjoy to the Max บรรลุเป้าหมาย

i & Tech

               บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)  และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดงาน “TCCtech X O365 Star Icon Stage”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากร และหน่วยงานจากกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ในโครงการ Enjoy to the Max ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

               นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Enjoy to the Max ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การกระตุ้นการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี  และการสร้างคอมมูนิตี้ของ Tech Adoption Specialist ให้เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายหลักของทีซีซีเทค ในปี 2564 คือ การมุ่งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นการปรับใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ Data-Driven, Digitized Customer และ Security Solutions  โครงการนี้ฯ จึงนับเป็นมิติใหม่แห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร (CSV: Creating Shared Value) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถนำความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจได้เต็มประสิทธิภาพ“

               ดร. พล ณรงค์เดช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “โครงการ Enjoy to the Max ได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการนำร่อง Technology Adoption เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจกว่า 3,700 คน  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดย Kick Off ด้วยโปรแกรม Microsoft 365 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทั้งในมุม Communication และการ Collaboration สองคล้องกับการรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด”

               ด้านนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “ในยุคที่เราต้องอยู่บนโลกดิจิทัล องค์กรที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จสูง คือองค์กรที่มี Tech Intensity ซึ่งไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งโครงการ Enjoy to the Max จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทักษะนี้สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมี Microsoft 365 เป็นรากฐานที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาทั้งเครื่องมือและแนวคิดใหม่ๆ ที่ปลดล็อกให้พนักงานสามารถกลั่นกรองข้อมูล คิดค้นแนวทาง และผลักดันให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจเติบโตต่อไปด้วยพลังจากนวัตกรรม”

               ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ Enjoy to the Max ได้ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องให้ความรู้โปรแกรม Microsoft 365 ให้แก่บุคลากรจำนวน 3,700 ท่าน จาก 3 หน่วยธุรกิจ ในเครือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ได้แก่  สำนักการผลิตสุรา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เสริมทัพด้วยกิจกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล ผ่านเวิร์กช็อป เทรนนิ่ง และกิจกรรมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และส่งต่อเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ คือที่มาของเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ “TCCtech X O365 Star Icon Stage”  เพื่อปิดท้ายโครงการฯ ในปี 2564 และสะท้อนบทสรุปของภาพรวมความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของลูกค้าในองค์กร ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งาน O365 มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้นถึง 59%