UTC จุฬาฯจับมือจีเอเบิล ดึง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพ AI ดันงานวิจัยสู่การใช้จริง

i & Tech

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จุฬา  ร่วมกับจีเอเบิล  ติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100™ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมทัพผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยี  AI  

           ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ   หนูไพโรจน์  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Technology Center: UTC)   กล่าวว่า นวัตกรทุกคนอยากให้งานวิจัยตนเองเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนา แต่หลายๆครั้งนักวิจัยอาจตั้งโจทย์จากตัวเอง  ทำให้มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งาน พอจะไปใช้งานจริง หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ก็จะเริ่มติดปัญหา  จุฬา ฯ จึงตั้งศูนย์ UTC  ขึ้นเพื่อสร้าง Ecosystem  สนับสนุนให้นักวิจัยได้สัมผัสโจทย์จริงๆเช่น การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และสังคม   โดยทางศูนย์ฯจะทำหน้าที่ เป็นตัวกลางระหว่างนวัตกรและภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยไม่ถนัด การที่นักวิจัยกลัวการถูกเอาเปรียบจากการทำธุรกิจ และ การนำงานวิจัยไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย

            ปัจจุบัน UTC มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรม AI และ MedTech ซึ่งการดำเนินงานด้าน AI นั้นได้เริ่มจากงานวิจัยภายในจุฬาฯ ก่อน ว่ามีงานวิจัยชิ้นไหนที่สามารถต่อยอดได้  โดยในเวลานี้ มีโครงการที่น่าสนใจคือ AI ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเช่น AI ที่ดึงข้อความภาษาไทยจากภาพถ่ายและวิดีโอ AI แปลงเสียงให้เป็นข้อความภาษาไทย เป็นต้น  ส่วน AI เพื่อการแพทย์ หรือ AI for Health เช่น AI ช่วยจำแนกประเภทย่อยของโรคหัวใจล้มเหลวจากภาพ CT-Scan AI ช่วยตรวจหาชิ้นเนื้อที่ผิดปกติที่พบจากการส่องกล้องทางเดินอาหาร AI ที่ช่วยในการทำ pre-screening สำหรับงานด้าน tele-medicine    และ  AI สำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ AI for Industry ที่นำงานวิจัยด้าน AI มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม

           อย่างไรก็ดี  UTC ได้มีความร่วมมือกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน โดยในต่างประเทศมีการร่วมมือกับ NVIDIA AI Technology Center (NVAITC) เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับทางด้าน AI ซึ่งทางจุฬาฯเป็นที่เดียวในประเทศไทยและเป็น 1 ใน 40 แห่งทั่วโลก ความร่วมมือนี้ทำให้ UTC เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย ที่ติดตั้ง NVIDIA DGX A100 สำหรับการพัฒนางานด้าน AI เต็มรูปแบบโดย NVIDIA DGX A100™ เป็นศูนย์ข้อมูลแบบเร่งความเร็วระดับ 5-petaflop  ซึ่งนับเป็น AI Infrastructure ที่สำคัญที่ช่วยนักวิจัยในการเร่งสปีดของงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและระยะเวลาในการเทรนนิ่งได้ และยังรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก 

            ทั้งนี้บริษัท G-Able ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักของ NVIDIA ได้นำทีมที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยติดตั้ง ให้แก่ ศูนย์ UTC ของจุฬา โดยเริ่มติดตั้งในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

             ด้านนายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า    จีเอเบิล พร้อมสนับสนุนเพื่อให้ศูนย์ UTC ก้าวสู่ เป้าหมายทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการเชิงลึก ส่งเสริมนักวิจัยให้พัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง การติดตั้ง NVIDIA DGX A100 ในครั้งนี้ ทำให้ศูนย์ UTC มี AI Infrastructure ที่ดีที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักวิจัยทุกคนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่