วช. หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ลดความรุนแรงในสังคมไทย

วช. หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีข่มขืนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และช่วยลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย เผย 4 เดือนแรกของปี 2565 มีเหยื่อโดนข่มขืนถึง 289 ราย …

Continue Reading

วช. เปิดตัว “ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ผู้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

วช. จัดงาน NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ครั้งที่ 7 เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 “ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์” ผู้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน …

Continue Reading

วช.หนุนนักวิจัย มทร.พระนคร พัฒนากระบวนการแปรสภาพเส้นใยจากใบอ้อยเป็นสิ่งทอช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วช.หนุนนักวิจัย มทร.พระนคร พัฒนากระบวนการแปรสภาพเส้นใยจากใบอ้อยเป็นสิ่งทอช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและยังช่วยลดปัญหาการเผาทำลายสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม …

Continue Reading

วช. หนุนทีดีอาร์ไอศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน

วช. หนุนทีดีอาร์ไอศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน หวังผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศให้มีความชัดเจน

Continue Reading

วช.​ จับมือ พม. และ มช. เดินหน้าผลักดันพลังต่างวัยสูงวัยสร้างชาติ​ “เกษียณมีดี” ก้าวสู่ยุคดิจิทัล​

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.เป็นประธานเปิดเปิดโครงการ “เกษียณมีดี พลังเกษียณสร้างชาติ ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่ สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน” …

Continue Reading

วช.หนุนนักวิจัยมข.พัฒนาชุดตรวจหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี

วช. สนับสนุนทุนวิจัยนิวตัน ให้กับ “การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการติดเชื้อร่วมระหว่างพยาธิใบไม้ตับและแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรี่” หวังลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ยังคงสูงกว่าปีละ 20,000 ราย

Continue Reading

วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น “ระบบซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร” สำเร็จรายแรกในอาเซียน

วช.จัดกิจกรรม NRCT TALK “เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT : รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 โชว์นวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร หนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2564 …

Continue Reading

วช.จับมือ 20 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”

วช.-อว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Quick Wins “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” จับมือ 20 หน่วยงาน สร่างกลไกเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

Continue Reading

อว. เปิดเวทีบรรเลงเพลงยุคอยุธยาอายุ 335 ปีหน้าวัดพระราม

อว.โดย วช.สนับสนุนกิจกรรมบรรเลงเพลงพื้นบ้านสมัยอยุธยาซึ่งบันทึกเสียงและบันทึกเป็นโน้ตสากลโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราหน้าวัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบรรเลงเพลงโบราณที่แต่งโดยศิลปินฝรั่งเศสเพื่อต้อนรับคณะราชทูตสยามที่นำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี …

Continue Reading

วช.หนุนประกวดนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์

วช.จับมือมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และ Thailand Friendly Design Expo 2021 จัดประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันและร่วมกันสร้างนวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหาขยะ

Continue Reading