ดีป้า” ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส1 ทรงตัว

“ดีป้า” ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส1 ปีนี้ทรงตัว เผยผู้ประกอบการเสนอภาครัฐเร่งขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน กระตุ้นการลงทุน ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19

Continue Reading