ข่าวดี!ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST จากนาโนเทค สวทช. ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย.แล้ว

นาโนเทค สวทช. ต่อยอดพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST ด้วยเทคนิค LFA ชี้ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. เรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งต่อเอกชน ขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาด

Continue Reading