วช. หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนครพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมชาวไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน

วช. หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนคร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้คืนสู่ชุมชน หวังอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ …

Continue Reading