ติงส์ ออน เน็ต คว้าสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้

ติงส์ ออน เน็ต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand SILVER MIKE Award ย้ำยุทธศาสตร์บริษัทมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไอโอทีในทุกคลัสเตอร์และช่วยผลักดันให้เกิดอีโคซิสเต็มส์การใช้ไอโอทีเพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของทุกภาคส่วน

Continue Reading