เอ็กโก กรุ๊ป 30 ปีกับการต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าบนรากฐานที่มั่นคงสู่การดำเนินงานครบรอบ 30 ปี ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนจากแนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”

Continue Reading

บี.กริม ผนึกกลุ่มทรูพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน ยกระดับสังคมไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

บี.กริม ผนึกกลุ่มทรูประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน ยกระดับสังคมไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย …

Continue Reading

WP ชูแนวคิด “Transformation for Sustainable Growth” เปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่ยั่งยืน” มุ่งเป็นทุกคำตอบด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต

WP เดินหน้าธุรกิจปี 2565 เต็มกำลังชูแนวคิด “Transformation for Sustainable Growth-เปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่ยั่งยืน” มุ่งเป็นทุกคำตอบด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต
โชว์ผลประกอบการปี 64 แข็งแกร่ง …

Continue Reading