วิศวะมหิดลส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์

วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบแก่ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดความเสี่ยงบุคลากรแพทย์

Continue Reading