วิศวะมหิดลส่งมอบนวัตกรรม“ฝึกฝน”ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยทางสมอง

วิศวะมหิดล ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยทางสมอง ด้วยนวัตกรรม “ฝึกฝน” พร้อมอบรมและส่งมอบอุปกรณ์ให้ 11 โรงพยาบาล

Continue Reading