ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฟื้นฟูได้ด้วยหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพนวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยวิศวฯ และแพทย์ จุฬาฯ

อาจารย์วิศวฯ ผนึกความร่วมมือแพทย์จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้ […]

Continue Reading