สวทช. – PANUS ผนึกกำลังด้านวิจัยและนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมขนส่ง-ยานยนต์-แบตเตอรี่

สวทช.ลงนามความร่วมมือกับ PANUS ผนึกกำลังด้านวิจัยและนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมขนส่ง-ยานยนต์-แบตเตอรี่

Continue Reading