นาโนเทค สวทช. ตอบโจทย์ BCG ส่ง ‘นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต’ ลงสวนทุเรียน จังหวัดระยอง

สวทช. โดยนาโนเทค นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง นักวิจัยเจ้าของงานวิจัย “สารคีเลตจุลธาตุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่พืช” พร้อมเอ็ม.ดี.บริษัท เทค ซายน์ จำกัด เอกชนผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ณ สวนแพสุขชื่น จังหวัดระยอง เพื่อดูผลการใช้ “ปุ๋ยคีเลต” …

Continue Reading

“นาโนเทค” จับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ

นาโนเทค สวทช. ร่วมพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. และชุมชนชายขอบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ชูจุดเด่นการผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกรองน้ำดื่มที่ใช้พลังงานต่ำ ..

Continue Reading

นาโนเทค- สวทช. พัฒนา “8 สารคีเลต” นวัตกรรมตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. รับทุน Spearhead พัฒนาต้นแบบสารคีเลต 8 ชนิด สู่ธาตุอาหารเสริมแบบคอกเทล ที่พัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับสัตว์ประเภทต่างๆ ได้ ช่วยลดการนำเข้า พร้อมส่งต่อเอกชนสู่เชิงพาณิชย์ หวังขยายการใช้ประโยชน์ทั้งไทยและตลาดโลก

Continue Reading

สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion จาก “ยูนิซิล กรุ๊ป”

สวทช. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Benzion จาก “ยูนิซิล กรุ๊ป” ช่วยทำความสะอาดการป้องกันเชื้อ COVID-19 และเชื้ออื่นๆ โดยน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากงานวิจัยของไบโอเทค

Continue Reading

สวทช. จับมือ 3 พันธมิตรสร้างฐานข้อมูลสมุนไพร หนุนเอกชนใช้งานด้านเครื่องสำอาง

โปรแกรมเวชสำอาง สวทช. จับมือ อย., กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนา “ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก” พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ปลาย 2564 ด้วยข้อมูลพืชสมุนไพรไม่ต่ำว่า 50 ชนิด

Continue Reading

โปรแกรมเวชสำอาง-นาโนเทค สวทช.จัดอบรมผู้ประกอบการหวังดันแบรนด์ไทยโกอินเตอร์

โปรแกรมเวชสำอาง และนาโนเทค สวทช.จัดอบรมด้านการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หวังดันผู้ประกอบการไทยโกอินเตอร์

Continue Reading

นาโนเทคจัดสัมมนาความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีเชื่อมโยงบีซีจี

นาโนเทค- สวทช. จัดสัมมนาเชื่อมโยง BCG เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี พุธที่ 21 ตุลาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา

Continue Reading