ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤต COVID-19

ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ตั้งเป้าปี 2564 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท

Continue Reading

”ไปรษณีย์ไทย” คุมเข้มบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

“ไปรษณีย์ไทย” ย้ำมาตรการความปลอดภัย หลังพบการระบาดของโรคโควิด–19 เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระบุยังคงมีการให้บริการตามปกติ …

Continue Reading