ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับบริการรับมือภัยไซเบอร์ด้วยมาตรฐานสากล

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับบริการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับองค์กร การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วย ISO/IEC 27001:2013 ย้ำภาพผู้นำบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ครบวงจร พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

Continue Reading

“พลัส พร็อพเพอร์ตี้” ปลื้มได้รับรองมาตรฐานสากลล่าสุด ISO 41001:2018

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 41001 : 2018 ระบบบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น …

Continue Reading