ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯพระราชทาน 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13 สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แก่ปตท.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13 สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

Continue Reading

ปตท. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19

ปตท. และจุฬาฯร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง …

Continue Reading

ปตท.ประกาศความพร้อม”วังจันทร์วัลเลย์” เดินหน้าพื้นที่ทดสอบโดรน “5G x UAV SANDBOX”

ปตท.จับมือพันธมิตรประกาศความพร้อมวังจันทร์วัลเลย์ นำเทคโนโลยี 5G เพิ่มขีดความสามารถการใช้งานโดรน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมทดสอบเพื่อการวิจัยเป็นแห่งแรกของประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว

Continue Reading