CEA ร่วมกับกกพ.เปิดตัว 4 แพลตฟอร์ม Wonder Waste!สร้างนวัตกรรมคัดแยกขยะชุมชนสู่พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืน

CEA ร่วมกับ กกพ. เผยผลสำเร็จโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste! เปิดตัว 4 พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า ผ่านการนำร่อง 4 พื้นที่ …

Continue Reading