วช. หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ลดความรุนแรงในสังคมไทย

วช. หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีข่มขืนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และช่วยลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย เผย 4 เดือนแรกของปี 2565 มีเหยื่อโดนข่มขืนถึง 289 ราย …

Continue Reading

วช. เปิดตัว “รศ. ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์”นักวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วช. เปิดตัวรองศาสตราจารย์ ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 จากแนวคิด “เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต Blockchain ”

Continue Reading

วช. หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนครพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมชาวไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน

วช. หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนคร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้คืนสู่ชุมชน หวังอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ …

Continue Reading

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ NRCT Open House 2022

Continue Reading

นาโนเทค สวทช. พัฒนาการผลิตเข็มจิ๋วขนาดไมครอนบนผืนผ้าฯ คว้าเหรียญทองจากเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนา “กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์” ปลดล็อคข้อจำกัดการผลิตเข็มจิ๋วในระดับอุตสาหกรรม คว้ารางวัลเหรียญทองจากเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก SPECIAL EDITION 2022 – INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS พร้อมสปินออฟสู่สตาร์ทอัพดีพเทค

Continue Reading

วช.หนุนทีมวิจัย ม.เกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วย ช่วยเพิ่มมูลค่า-แก้ปัญหากล้วยล้นตลาด

วช.หนุนทีมวิจัย ม.เกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยเพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ปัญหากล้วยล้นตลาด พร้อมต่อยอดขยายผลสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน …

Continue Reading

วช. เปิดตัว “ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ผู้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

วช. จัดงาน NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ครั้งที่ 7 เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 “ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์” ผู้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน …

Continue Reading

วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์-พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิท […]

Continue Reading

วช.จับมือ สอศ. เสริมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

วช. ร่วมกับ สอศ. จัดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

Continue Reading

วช.หนุนทีมวิจัยจุฬาฯ ศึกษา “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วช. หนุนทีมวิจัยจุฬาฯ ศึกษา “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” หนึ่งในแผนงานวิจัยท้าทางไทย หวังสร้างฐานข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาและบูรณาการแนวทางในการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Continue Reading