วว.จับมือพันธมิตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดมหาสารคาม

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดมหาสารคาม มุ่งยกระดับการย้อมเส้นด้ายจากผงสีธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น

Continue Reading

วว. โชว์งานบริการชีวภัณฑ์แบบครบวงจร @ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

วว.นำงานบริการชีวภัณฑ์แบบครบวงจร ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 …

Continue Reading

วว.เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน หารือการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระดับนานาชาติกับ CDTI

วว. เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสเปน ร่วมหารือเรื่องการสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงาน CDTI ซึ่งมีภารกิจช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทสเปน …

Continue Reading

วว.นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้แก่มูลนิธิณภาฯ

วว. นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดอกบัวแดง การสกัดน้ำมันดอกจันทน์กะพ้อ ให้แก่มูลนิธิณภาฯ สนับสนุนการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชสมุนไพรไทย ภายใต้แบรนด์ “จัน”

Continue Reading

วว. ฉลองครบรอบ 59 ปี พร้อมนำศักยภาพ-องค์ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วน

วว.จัดงานครบรอบ 59 ปี ชี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มุ่งนำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมึวามแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ เผยทิศทางอนาคตพร้อมนำศักยภาพและความรู้ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วน

Continue Reading

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน มุ่งพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมการบินของไทย

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน/อวกาศยานมุ่งส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมการบิน/อวกาศ ของประเทศไทย …

Continue Reading

วว.จับมือ EXIM BANK- ธ.ก.ส. จัด “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

วว.ร่วมกับ EXIM BANK และ ธ.ก.ส.จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปขยายผลในทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Continue Reading

วว.เปิดบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพกระท่อม

วว. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ- สารสกัดกระท่อม เพื่อยืนยันผลและสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ พร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

Continue Reading

วว. จับมือพันธมิตรจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม NQI มุ่งส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมกับ CRCCI และ SWJTU หารือกำหนดกรอบการจัดทำความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย …

Continue Reading