วิศวะมหิดล-แพทยศาสตร์ รพ.รามาฯคิดค้นนวัตกรรมพิชิตมะเร็งวิธีใหม่ครั้งแรกในอาเซียน ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวพอลิเมอร์’

ทีมวิจัยจากคณะวิศวะมหิดลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นครั้งแรกในอาเซียน นวัตกรรม ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวพอลิเมอร์’ พลิกโฉมหน้าใหม่ของการรักษามะเร็ง โดยส่งยาเข้าถึงเป้าหมายมะเร็งในสมองได้ตรงจุด และยับยั้งเซลล์มะเร็งสมองโดยไม่มีพิษต่อร่างกาย …

Continue Reading