ไบโอเทค-สวทช. พัฒนาสารชีวภัณฑ์จากแบคทีรีโอฟาจ ช่วยทำลาย แบคทีเรียก่อโรคพืชในดิน

ไบโอเทค พัฒนแบคทีรีโอฟาจ ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคในพืช ทดแทนการใช้สารเคมี

Continue Reading