เนคเทค-สวทช. จัด “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3

เนคเทค-สวทช. จัด “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 แข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น พร้อมเปิดตัวชุดสื่อการเรียนการสอน“UtuNoi STATION”ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยบอร์ดคิดไบร์ท

Continue Reading

อว.โดยสวทช.จับมือ วพพ. จังหวัดบุรีรัมย์เปิดแล็บเทสต์มาตรฐาน ‘กัญชา-กัญชง’

สวทช.) จัดแถลงข่าวการลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนระหว่าง วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน (วพพ.) จ.บุรีรัมย์กับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

Continue Reading

วว. ร่วมขับเคลื่อน BCG Model ให้บริการ LAB ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

อว โดย วว.ให้บริการ “ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ” ช่วยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย …

Continue Reading

อว. เปิดเวทีบรรเลงเพลงยุคอยุธยาอายุ 335 ปีหน้าวัดพระราม

อว.โดย วช.สนับสนุนกิจกรรมบรรเลงเพลงพื้นบ้านสมัยอยุธยาซึ่งบันทึกเสียงและบันทึกเป็นโน้ตสากลโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราหน้าวัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบรรเลงเพลงโบราณที่แต่งโดยศิลปินฝรั่งเศสเพื่อต้อนรับคณะราชทูตสยามที่นำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี …

Continue Reading

อย.ขึ้นบัญชีวศ.เป็นหน่วยตรวจสอบวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ฯ

อย. ประกาศให้ วศ.เป็นหน่วยตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ชุดคลุมและผ้าสำหรับชุดปฏิบัติทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้ 3 ปี

Continue Reading

อว. ชูแพลตฟอร์มใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

อว.จัดทำแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เผยข้อมูลหลังลงพื้นที่สำรวจแบบปูพรม 8 เดือน ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุด พบตัวเลขคนจนใหม่เพิ่มจาก 75,873 ครัวเรือน เป็น 89,710 ครัวเรือน เตรียมนำไปปรับฐานข้อมูล TPMAP และขยายเพิ่มพื้นที่สำรวจเป็น 20 จังหวัด

Continue Reading

กรมวิทยาศาสตร์บริการแนะวิธีกำจัดคลอไรด์เกินมาตรฐานจากน้ำประปาเค็ม

อว.โดยวศ. ห่วงใยคนกรุงฯ เก็บน้ำประปาตรวจพิสูจน์พบคลอไรด์เกินมาตรฐานแนะวิธีกำจัดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Continue Reading