“พุทธิพงษ์” หนุนทีโอทีดันโครงสร้างโทรคมนาคม รับ 5G เสริมแกร่ง EEC

“พุทธิพงษ์” หนุน “ทีโอที-สกพอ.” ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รองรับระบบ 5G เสริมความเข้มแข็งการลงทุนใน EEC ยกระดับภาคธุรกิจ และความเป็นอยู่ประชาชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading