ฟื้นผิวด้วย LumiDart แผ่นนำแสงสามมิตินวัตกรรมจากนาโนเทค สวทช. ตอบเทรนด์ความงาม

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ผสานเทคโนโลยีเข็มขนาดไมโครกับการบำบัดผิวด้วยการฉายแสง พัฒนา “ลูมิดาร์ท” แผ่นเข็มนำแสงสามมิติที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตร ตัวช่วยนำพาแสงไปยังชั้นใต้ผิวหนังโดยตรง …

Continue Reading