12 หน่วยงานจับมือพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ “สร้างดาวเทียมวิจัยฝีมือคนไทย”

12 หน่วยงานภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ เปิดโอกาสให้คนไทยสร้าง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์” เปลี่ยนประเทศจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง”

Continue Reading

ทีโอทีเดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศ หลังยิงจรวด Blue Origin ขึ้นฟ้าสำเร็จ

ทีโอที-มิวสเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศ หลังยิงจรวด Blue Origin ขึ้นฟ้าสำเร็จ เร่งนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และขยายผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Continue Reading