เนคเทค สวทช. จับมือกคช.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่

เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการจากการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อใช้ในโครงการบ้านเคหะสุขประชา …

Continue Reading

“เนคเทค สวทช.-ไดซิน-ดีแทค”ยกระดับอุตฯการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 5G ต่อยอดเป็นต้นแบบดันไทยสู่ฮับซัพพลายเชนยานยนต์

เนคเทค สวทช. จับมือไดซิน และดีแทคยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 5G ต่อยอดเป็นต้นแบบดันไทยสู่ฮับซัพพลายเชนยานยนต์ในเอเชีย …

Continue Reading

กรมควมคุมโรค จับมือ มข. สวทช. มทส. ร่วมเดินหน้าการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ด้วย AI

กรมควมคุมโรค จับมือ มข. สวทช. มทส. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ …

Continue Reading

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ สตง. สพร. และเนคเทค-สวทช.ผุดโครงการนำร่อง

สตง. สพร. และ เนคเทค-สวทช. จับมือพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ …

Continue Reading

เนคเทคประกาศผลนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์ YETI 2021

เนคเทคร่วมกับกฟผ.และพันธมิตร จัด ประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์ YETI 2021 รอบชิงชนะเลิศแบบออนไลน์

Continue Reading

คพ. ผนึกสวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5

กรมควบคุมมลพิษ จับมือ สวทช. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จากศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง หรือ ThaiSC พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษทางอากาศ (WRF-chem) สามารถคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้เร็วขึ้น 15 เท่า รู้ล่วงหน้า 3 วัน

Continue Reading

2กระทรวงผนึกกำลังใช้ประโยชน์จาก Big DATAจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

เนคเทค และ ทธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนหน่วยงานในยุคดิจิทัลและ BCG Model …

Continue Reading

เปิดพิมพ์เขียว “HandySense” เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบเปิดจากเนคเทค-สวทช.

เนคเทค-สวทช. จับมือพันธมิตร เผยแพร่พิมพ์เขียวต้นแบบระบบ “HandySense” นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแบบเปิด พร้อมผลักดันนิเวศนวัตกรรม (Ecosystem) แบบครบวงจร ตั้งเป้าปี 2566 ขยายผลการใช้งานในฟาร์ม เป็น 500 แห่งทั่วประเทศ …

Continue Reading

ดีแทคจับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและเนคเทคใช้โซลูชั่นฟาร์มแม่นยำเพิ่มผลผลิตเห็ดหลินจือ

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับเนคเทค สวทช.และดีแทค นำร่องโครงการฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ชูต้นแบบพืชเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย

Continue Reading