วช. หนุนนักวิจัย มก. ศึกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ผลักดันการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

วช. หนุนนักวิจัย มก. ศึกษาโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแ […]

Continue Reading

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยทางรอดส่งออกไทยต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างชี้ขณะนี้ทุกเวทีการค้าโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง Climate Change และพร้อมให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนะทางรอดส่งออกไทยต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero พร้อมนำนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก …

Continue Reading

สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พัฒนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต หวังพลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้”

อว.โดยสวทช.- มทร.อีสานลงนามเอ็มโอยู “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้” ใช้กลไก Training Hub สถานีกระจายความรู้สร้างทักษะให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ….

Continue Reading

อว.จ้างงาน U2T ระยะที่ 2 อีก 1.5 แสนคน ครอบคลุม 7,435 ตำบลทั่วประเทศฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19

อว.เผยโครงการ U2T ระยะที่ 2 จะเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นและต่อยอดจากระยะที่ 1 มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นประเด็นสำคัญ จะมีการปฏิบัติงาน 7,435 ตำบลทั่วประเทศ จ้างงาน 150,000 คน …

Continue Reading

25-30 มีนาคมนี้ เตรียมท่องงาน “NAC2021” บนโลกออนไลน์

สวทช.จัดงาน NAC2021 พร้อมเสิร์ฟงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 25-30 มีนาคมนี้

Continue Reading