ดีป้า หนุน ซีพีเอส เวเธอร์ ผุดแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน”ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

ดีป้าหนุนบริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที …

Continue Reading