ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฟื้นฟูได้ด้วยหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพนวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยวิศวฯ และแพทย์ จุฬาฯ

อาจารย์วิศวฯ ผนึกความร่วมมือแพทย์จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้ […]

Continue Reading

ม.มหิดลวิจัยกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยฟื้นฟูดีขึ้น

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวดีขึ้น …

Continue Reading