แก้ไขปัญหาการจราจรไทยด้วย Location Intelligence

เมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่ถาโถมเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบจราจรให้ลื่นไหลและเข้าถึงได้ง่าย ขณะที่ต้องลดมลภาวะที่เกิดขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกัน เทคโนโลยีถนนอัจฉริยะ (Smart road technologies) มีความสามารถทำให้ถนนหนทางต่าง ๆ มีความอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้วางผังเมืองและภาครัฐมีส่วนสนับสนุนการใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ESRI เผยตลาด Location Intelligence ยังเติบโตสูง

เผย Location Intelligence เติบโตสูงจากปัจจัยการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ IoT และการขยายตัวของเมือง ESRI พร้อมรุกตลาด Location Intelligence ชูโซลูชันเด่นหนุน 3 ภาคส่วน ค้าปลีก สมาร์ทซิตี้ และก่อสร้างขนาดใหญ่/อสังหาฯ

Continue Reading