เปิดตัวเป็นทางการ..สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ในงาน Thailand Cann D-Day

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยจัดงาน Thailand Cann D-Day 2021 งานเกี่ยวกับกัญชงอย่างเป็นเต็มรูปแบบครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯก่อนออก Roadshow ทั่วประเทศไทย

Continue Reading