รู้จัก “ZIRCON” (เซอร์คอน) นวัตกรรมอวกาศ เพื่อการจัดการจราจรอวกาศฝีมือคนไทย

จิสด้าพัฒนาระบบการจัดการจราจรอวกาศที่เรียกว่า ZIRCON (เซอร์คอน) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอวกาศได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการจากต่างประเทศ

Continue Reading