วิศวะมหิดลส่งมอบปริญญาบัตร ปลอดไวรัสโควิดด้วยเทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC แก่ มทร.รัตนโกสินทร์

News Update

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกร ส่งมอบใบปริญญาบัตร แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการอบฆ่าไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ ปลอดไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,553 ใบ โดยผ่านการทำความสะอาดและอบฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยี ตู้อบฆ่าเชื้อรังสี UVC ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิดและเชื้อโรคตามมาตรฐานวิศวกรรมระดับโลก ณ FlexLab ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีกำหนดการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธี แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงต้องมีการอบฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อปนเปื้อนใบปริญญาบัตร เพื่อถวายความปลอดภัยแก่องค์ประธานในพิธี นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร จำนวน 5,553 ใบ แบ่งเป็น ปริญญาบัตรของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 2,928 ใบ และ ปริญญาบัตรของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 2,625 ใบ โดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดใหญ่ 3 ตู้

          ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เป็นผลงานสร้างสรรค์ของวิศวะมหิดล ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาตรฐานโลก ใช้หลักการฉายแสงความยาวคลื่นต่ำ 200 – 280 นาโนเมตร สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบนพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนประกอบหลัก มี 2 ระบบ คือ ระบบโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบา และพลาสติกอะคริลิค เพื่อใช้ในการป้องกันแสง UVC ออกสู่ภายนอก และระบบหลอดฆ่าเชื้อ ตู้อบ UVC ประกอบด้วยหลอด UVC 36 W จำนวน 4 หลอด และชุดวงจรสวิตช์ ประกอบด้วย สวิตช์ ปลั๊กพวง และสวิตช์กำหนดระยะ สเปคไฟ ขนาด ความจุ โดยหลอด UVC 36 W จำนวน 4 หลอด นอกจากนี้ ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรืออุปกรณ์ใช้งานทั่วไปที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ถัง ตระกร้า เครื่องใช้ครัวเรือน ถุง เป็นต้น

           หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจ​​เทคโนโลยีอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ติดต่อ คุณสมหญิง ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวะ​​มหิดล โทร 089-910-0486 อีเมล somying.ott@mahidol.edu