บอร์ดEV แจงความคืบหน้าระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางการสนับสนุนอุตฯการผลิตแบตเตอรี่

บอร์ดอีวีแจงความคืบหน้าระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำมาตรฐานชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ …

Continue Reading

‘สุพัฒนพงษ์’มอบนโยบายพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเน้นเข้าถึงประชาชน ขับเคลื่อนสู่เทรนด์ ‘พลังงานสะอาด’

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” เป็นประธานมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่ผันผวนให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานรวมถึงพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติ …

Continue Reading

ส.อ.ท. จับมือ อบก. ลงนามความตกลงการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต-เปิดตัว แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาด

สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเ […]

Continue Reading

พพ. ปรับลดกระบวนการให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าให้มีความรวดเร็วขึ้น รองร้บกระแสติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

พพ. ปรับลดกระบวนการให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าให้มีความรวดเร็วขึ้นหนุนกระแสติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น …

Continue Reading

GWM ขอบคุณยอดจองซื้อ HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV 3,067 คันใน 24 ชม.

GWM เดินหน้าปลุกกระแสยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กับการกวาดยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ในแคมเปญ ULTRA DEAL ถึง 3,067 คันภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่มีการประกาศเปิดรับจองสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปในวันที่ 17 ก.ย.65

Continue Reading

GPSC จับมือ 3 องค์กรศึกษาการพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

GPSC จับมือ 3 องค์กรศึกษาการพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต …

Continue Reading

กฟผ.-EXIM Bank ชวนผู้ประกอบการลดใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว

กฟผ. ร่วมกับ EXIM Bank มุ่งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยลดใช้พลังงาน สนับสนุนการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก …

Continue Reading

“โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้” ร่วมสร้างกระบวนการผลิตและจัดการทรัพยากรที่ดี เพื่อวันนี้และอนาคต

“พลาสติก” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และอุตสาหกรรมพลาสติกก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ แต่พลาสติกใช้แล้ว ที่ไม่ได้ถูกส่งกลับเข้ากระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะกลายเป็นขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก …

Continue Reading

“62 ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

กฟภ.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า …

Continue Reading

เครื่องกังหันก๊าซGE เดินเครื่องโรงไฟฟ้าในไทยเป็นครั้งแรกที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพิ่มกำลังการผลิต 1400 MW

กฟผ.เผยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยใช้เครื่องกังหันก๊าซ GE เดินเครื่องโรงไฟฟ้าในไทยเป็นครั้งแรก …

Continue Reading