รู้จัก…การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียม

ดาวเทียม ก็คือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีความซับซ้อน การออกแบบวงจรจึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ

Continue Reading

คุยกับ”ช่างเอก” ผู้ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้า”โซลาร์เซลล์”

ในยุคลดโลกร้อน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะลดการใช้พลังงานฟอสซิล ขณะที่หลายปีมานี้โซลาร์เซลล์เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ เพราะเป็นพลังงานสะอาดที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มาก

Continue Reading

“อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” คิดค้นนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

วันก่อนไปงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลงานหนึ่งที่น่าสนใจคือ“วีลแชร์ไฟฟ้า” ควบคุมด้วยศีรษะเพื่อผู้พิการ ของ “อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” หรือ “อาจารย์ต่าย” หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งอาจารย์ผู้นี้คิดค้นนวัตกรรมหลากหลายอย่าง และกวาดรางวัลมาหลายเวที

Continue Reading

คุยกับ “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์”

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วัย 66ปี ทำงานในตำแหน่ง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาได้สักพักแล้ว ช่วงที่ผ่านมาก็เดินสายไปพบปะมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดมาตลอด …

Continue Reading