นวัตกรรมพลาสมาเย็น ฟื้นฟูเส้นผม ผลงานนักวิจัยมช.คว้า เหรียญทอง เวทีนานาชาติ เจนีวา

ทีมวิจัย มช. พัฒนา “PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” คว้าเหรียญทองเกียรติยศ เวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 49 ที่เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Continue Reading

เซ็นเซอร์ตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ-สมุนไพร ผลงานนาโนเทค สวทช. ตรวจแคดเมียมได้ใน1นาที

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ-สมุนไพร “แคดเมียม-ตะกั่ว-ปรอท-สารหนู” ตรวจได้ใน 1 นาที

Continue Reading

DAPBot : แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัว DAPBot (แดปบอท) แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร ในรูปแบบ Line Official เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานโดยง่ายของเกษตรกร

Continue Reading

วช.โชว์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยเอไอ นวัตกรรมจาก มจธ.ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย โชว์ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์” 1 ในผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตัวช่วยคัดกรองผู้ป่วยกระดูกพรุนในท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศ

Continue Reading

น้ำมันเชื้อเพลิงจากยีสต์! ผลงานนักวิจัย จุฬาฯ จ่อขยายการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน

นักวิจัย จุฬาฯ ใช้หญ้าอาหารสัตว์ เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไขมันที่ได้มาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ตั้งเป้าขยายการผลิตทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม ลดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

นาโนเทค สวทช.จับมือ ศิริราชพัฒนา “ระบบนำส่งยาแบบแม่นยำ” ปูทางสู่การรักษาโรคมะเร็งสมอง

นาโนเทคจับมือศิริราชพัฒนา“ระบบนำส่งยาเพื่อการรักษาและการวินิจฉัยมะเร็งสมอง”ปูทางสู่การรักษาโรคมะเร็งสมอง คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2567 ประเภทผลงานวิจัยระดับดีมาก

Continue Reading

นาโนเทคพัฒนา”ระบบบำบัดน้ำบาดาลด้วยนาโนไฮบริดเมมเบรน” รับ BCG เพื่อความยั่งยืน

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านวัสดุนาโน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและภัยแล้งที่ชุมชนหลายแห่งของไทยต้องเผชิญเมื่อใช้น้ำบาดาลในการดำรงชีวิต “นาโนไฮบริดเมมเบรน” ที่ผสานวัสดุกราฟีนออกไซด์และนาโนเคลย์ สู่แผ่นเมมเบรนที่มีรูพรุนระดับนาโน/ไมครอนสำหรับใช้ในระบบกรอง ถอดเปลี่ยน-ล้าง (regenerate) ใหม่ได้ ตอบโจทย์ความต้องการระบบการบำบัดน้ำบาดาลที่มีการปนเปื้อนไอออนต่างๆ

Continue Reading

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วในสุนัขด้วยนวัตกรรมใหม่สำเร็จรายแรกในอาเซียน

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วในสุนัข หรือโรคลิ้นหัวใจไมตรัลเสื่อมในสุนัข ด้วยนวัตกรรม
ใหม่สำเร็จรายแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

Continue Reading

บพข.ขับเคลื่อน Soft Power บนฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หนุนเผยแพร่คุณค่าวิถีชีวิต“มวยไทย” ในเวทีระดับโลก

“ หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” ตัวอย่างของงานวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านสังคมศาสตร์ ที่จะต่อยอดนำมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง “มวยไทย” สู่ความเป็นนานาชาติด้วยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

Continue Reading

ครั้งแรกของโลก สจล. คิดค้น “เครื่องผลิตออกซิเจนการแพทย์กำลังสูง…แบบเคลื่อนที่ได้” คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกจากเจนีวา

วิศวกรรมเคมี สจล. คิดค้น “เครื่องผลิตออกซิเจนการแพทย์กำลังสูง…แบบเคลื่อนที่ได้” เป็นครั้งแรกของโลก การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับโลกจากเจนีวา และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ชี้ ต้นทุนต่ำ มุ่งเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไทยจากโรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมเสริมศักยภาพโรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กในภูมิภาค ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

Continue Reading