เผยความสำเร็จ 3 โครงการวิจัยร่วมทุนไทย-UK

ไทย-UK โดย ไบโอเทค มจธ. และ ม.เคนท์ ม.คอลเลจ ลอนดอน แถลงผลความสำเร็จ 3 โครงการร่วมวิจัย ทุนร่วมกว่า 170 ล้านบาท มุ่งเดินหน้า 2 เรื่องใหญ่ ชีวเวชภัณฑ์ และสาหร่ายเซลล์เดียว ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

Continue Reading

นาโนเทคออกแบบวัสดุดูดซับยาโซลิโดรนิกแอซิด สู่ต้นแบบวัสดุทางการแพทย์ ลดเสี่ยงในผู้ป่วยมะเร็ง-กระดูกพรุน

นักวิจัยนาโนเทค สวทช.ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนร่วมกับแมกนีเซียมออกไซด์ สู่วัสดุดูดซับยาโซลิโดรนิก แอซิด (Zoledronic acid; ZA) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกในผู้ป่วยมะเร็ง-กระดูกพรุน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายเมื่อใช้ยาโซลิโดรนิกแอซิดในระยะยาว ด้วยจุดเด่น เพิ่มพื้นที่ผิว-เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ และยังเข้ากันได้ดีกับเซลล์มนุษย์ สู่ต้นแบบวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต พร้อมเดินหน้าวิจัยเพิ่มในรูปของ Nanotube และ Nanopore ที่มีประสิทธิภาพการดูดซับสูงยิ่งขึ้น

Continue Reading

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก. และ ทช. ศึกษาระบบนิเวศ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก. และ ทช. ศึกษาระบบนิเวศ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

Continue Reading

วช.จับมือ สทน.และ ม.นเรศวร ฉายรังสีส้มโอสำเร็จส่งออกอเมริกา

วช.จับมือ สทน.และ ม.นเรศวร ประสบความสำเร็จฉายรังสีส้มโอพร้อมส่งออกอเมริกา นักวิจัยเผยการฉายรังสีช่วยเปิดตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ ชี้ส้มโอผลสดที่ผ่านการฉายรังสีมีคุณภาพดี รสชาติและอายุการเก็บรักษาไม่แตกต่างจากส้มโอที่ไม่ผ่านการฉายรังสี

Continue Reading

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติโชว์โปรแกรมวิเคราะห์เลือกคู่ผสมสัตว์ นำร่องอนุรักษ์ “ละมั่งพันธุ์ไทย”

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) สวทช.หนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โชว์ โปรแกรม “วิเคราะห์เลือกคู่ผสมสัตว์” ลดเสี่ยงสูญพันธุ์ นำร่องอนุรักษ์ “ละมั่งพันธุ์ไทย”

Continue Reading

วช. ส่งเสริมม.เกษตรเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้สกุลหวาย ทางเลือกใหม่ช่วยคนไทยรักษาโรค

วช. โชว์ผลงานวิจัยของคนไทย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย มิติใหม่แห่งวงการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรคหลายชนิด ชี้เพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยไม้ พร้อมต่อยอดสู่การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวาย เพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่ต่อไป

Continue Reading

ทีมวิจัย ม.บูรพา พัฒนาคลังข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดปลาฉลาม-ปลากระเบนในไทย

วช. หนุนทีมวิจัย ม.บูรพา พัฒนาคลังข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาฉลาม-ปลากระเบนในประเทศไทย และพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เห็นภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคุมการค้าปลาฉลามได้อย่างเหมาะสม

Continue Reading

นักวิจัยดีเด่น จากม.เกษตรใช้จีโนมมิกส์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

“รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566 ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพสัตว์

Continue Reading

ทีมวิจัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงพัฒนาแผ่นฟิล์มกินได้ ลดการใช้พลาสติก

กองทุน ววน. หนุนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพัฒนาแผ่นฟิล์มกินได้และย่อยสลายได้ โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเซส เพื่อใช้ห่อหุ้มอาหารและสินค้าเกษตรได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน และสารละลายโปรตีนเคลือบผิวสินค้าเกษตรลดการคายความชื้นและป้องกันแมลง ปลอดภัยต่อมนุษย์และระบบนิเวศ รวมทั้งลดการใช้พลาสติกได้มหาศาล

Continue Reading

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น สนับสนุนข้อมูลบริหารจัดการมลพิษ

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ NanoSampler นำเครื่องติดตั้งใน 3 พื้นที่ของ กทม. (อารีย์, บางนา และดินแดง) ชูความต่างที่สามารถเก็บและแยกตามขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็น 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ PM>10 จนถึง PM0.1 พร้อมวิเคราะห์หาการกระจายขนาดและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง

Continue Reading