เปิด”ศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร” ต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้

วช. ร่วม เปิดศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้ ที่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จ.ชุมพร พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

Continue Reading

ไบโอเทค พร้อมพันธมิตรบุกพื้นที่ทุเรียนเมืองจันท์นำชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืชฯ หนุนเกษตรปลอดภัย

ไบโอเทค พร้อมพันธมิตรบุกพื้นที่ทุเรียนเมืองจันท์ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความพร้อมในการเข้าถึงการผลิตชีวภัณฑ์ หนุนทำเกษตรแบบปลอดภัย

Continue Reading

“พรหมรัศมี ฟาร์มสเตย์” โมเดลนำร่องใช้ วทน.ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำวทน.ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย นำร่องจังหวัดราชบุรีเป็นโมเดลต้นแบบ ก่อนขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

Continue Reading

ไบโอเทคเปิดตัว SOP คู่มือใช้สารชีวภัณฑ์ในทุเรียน ย้ำ!ต้องใช้แบบ “ถูกต้อง ถูกวิธี ถูกเวลา”

ไบโอเทค สวทช.เปิดอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้การจัดการโรคและแมลงในทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” ย้ำใช้ให้ได้ประสิทธิภาพต้อง “ถูกต้อง ถูกวิธี ถูกเวลา”

Continue Reading

อว.ขึ้นเหนือนำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้-เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นถิ่นชนเผ่าอ่าข่า

อว.โดยวช.ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงาน 2 โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “สร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอาหารพื้นบ้านในชุมชนชาติพันธุ์อ่าข่า -เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชนเผ่าอ่าข่า”

Continue Reading

ไบโอเทคพาทัวร์“ตามรอยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย” ตัวช่วยฟื้นอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแบบยั่งยืน

ไบโอเทค สวทช. พาทัวร์ “ตามรอยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย” ส่องผลงาน 2 ทีมวิจัยร่วมจากมหิดลและมจธ.ตัวช่วยฟื้นอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแบบยั่งยืน

Continue Reading

วช. โชว์ผลงานนักวิจัย ม.นเรศวร ส่ง “ส้มโอฉายรังสี” ผลักดันผลไม้ไทยก้าวไกลสู่สากล

วช.พาสื่อลงพื้นที่สวนส้มโอจ.พิจิตร ชมความสำเร็จผลงานของนักวิจัย ม.นเรศวร ที่ศึกษาผลการฉายรังสีส้มโอเพื่อการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก วช. ที่สามารถผลักดันให้ผลไม้ไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและก้าวไกลในตลาดโลก

Continue Reading

วช.หนุนวิจัยแปรรูปโคเนื้อวากิวช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรสามจังหวัดชายแดนใต้

วช. ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ชมความก้าวหน้างานวิจัย “แปรรูปโคเนื้อวากิว” ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต้นแบบอย่างยั่งยืน

Continue Reading

เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ไบโอเทค จับมือ มจธ. นำคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติชี้เป็นแล็บต่อยอดวิจัยระดับสูงเชิงพาณิชย์ หนุนอุตฯ ชีวเวชภัณฑ์ของประเทศ

Continue Reading

วช.หนุนทีมวิจัยม.รามพัฒนาเทคนิคขยายพันธุ์ปะการังโตช้าช่วยฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรม

วช.หนุนทีมวิจัยม.ราม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูปะการังด้วยเทคนิคการทำชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เผยผลสำเร็จปะการังโตช้ามีอัตราการรอดตายกว่า 80 % และสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เร็วกว่าการเติบโตเองตามธรรมชาติ เชื่อเทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้สามารถพื้นฟูพื้นที่แนวปะการังเสื่อมโทรมในพื้นที่กว้าง ๆ ได้ในต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำและไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญมาก

Continue Reading