วช. และมทร.ล้านนา เชียงใหม่ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วช. และมทร.ล้านนา เชียงใหม่ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Continue Reading

วช.หนุนยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง”ภูมิปัญญาคนเมืองเหนือ

วช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นอร์ท เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ ยกระดับศิลปะแห่ง “ผ้าใยกัญชง” ภายใต้ภูมิปัญญาของคนเมืองเหนือ

Continue Reading

วช. หนุนวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วช. หนุนวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Continue Reading

“สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลฯ” จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

วช. ดันงานวิจัยห่วงใยสุขภาพ “สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติก” จุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ ห่างไกลมะเร็ง

Continue Reading

เนคเทคเปิดบ้าน “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ปูทางพัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

Continue Reading

“หอมเลน้อย” ข้าวเจ้าหอมนุ่ม ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรชาวนาภาคใต้

“หอมเลน้อย” ข้าวเจ้าหอมนุ่มพันธุ์ใหม่ ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การฟื้นวัฒนธรรมวิถีการทำนาริมเล เพื่อความมั่นคงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร

Continue Reading

นาโนเทค สวทช. ลงพื้นที่โครงการนำร่องบริหารจัดการน้ำ ลำปาง

นาโนเทค ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง พื้นที่นำร่องการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร โดยแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัว

Continue Reading

บ้านปู-ChangeFusion สานต่อภารกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งจากพลังคนรุ่นใหม่หัวใจรักท้องถิ่น

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนนั้นเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของรัฐบาลซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ….

Continue Reading

วช.หนุนราชภัฏอุดรลดต้นทุนอาหารเลี้ยงโคขุน ด้วยวัตถุดิบในชุมชน

วช.หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏอุดรธานี ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำสำหรับโคเนื้อและกระบือ เน้นใช้วัตถุดิบและเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่มาพัฒนาเป็นสูตรอาหาร ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ราคาแพงและทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading