“หน้าที่ของผมคือการทำเครื่องบิน ให้บินขึ้นท้องฟ้าและพาผู้โดยสารนั่งบนเครื่องบินได้อย่างมั่นคง”

“กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตั้งมาแล้วกว่า 1 ปี เปรียบเสมือนเครื่องบินที่กำลังเชิดหัวขึ้น หน้าที่ของผมคือการทำเครื่องบิน ให้บินขึ้นท้องฟ้าและพาผู้โดยสารนั่งบนเครื่องบินได้อย่างมั่นคง”

Continue Reading

“นักวิจัยต้องไม่อยู่แต่ในห้องแลป แต่จะต้องเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ หรือ ภาคสังคม”

“InnoLife Thailand” ได้รับเกียรติจาก “ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์พิเศษหลังจากเข้ารับตำแหน่งประมาณ 2 เดือนนับจากวันที่ 13 ส.ค.2563 …

Continue Reading