แชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

Inbox @ Inno

               แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน เป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานแชฟฟ์เลอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะยาว

                ทั้งนี้นางสาวเอง พู-เจวียน จะเข้ารับตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับหน้าที่ดูแลพนักงานกว่า 6,000 คน รวมทั้งจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อรองรับความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ของแชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก

               บริษัท แชฟฟ์เลอร์ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับภูมิภาคในระยะยาว โดยเปิดตัวสภาความหลากหลายและความเท่าเทียม หรือ Diversity & Inclusion  (D&I) เมื่อเร็วๆ นี้  เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นในการจัดการด้านความหลากหลายในระยะยาว

               และล่าสุดภายในงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards 2021  บริษัทแชฟฟ์เลอร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินสำหรับความเป็นเลิศในการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Excellence in Employee Engagement) และได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในหมวดหมู่ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมากที่สุด (Most People-focused CEO) รางวัลที่แชฟฟ์เลอร์ได้รับมานั้นเป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามในการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถ และการมีส่วนร่วมของพนักงานแชฟฟ์เลอร์ทุกคน ดังนั้นการที่แชฟฟ์เลอร์ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถอย่างนางสาวเอง พู-เจวียน เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของแชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก จึงเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความแตกต่างและความหลากหลายของแชฟฟ์เลอร์ได้เป็นอย่างดี