AIS จับมือไวซ์ไซท์ ประกาศรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024

i & Tech

             AIS ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ “Thailand Social AIS Gaming Awards 2024” ต่อเนื่องปีที่ 4 ตอกย้ำเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยในการเชิดชูบุคคลในวงการเกมและอีสปอร์ตที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียตลอดปีที่ผ่านมา สะท้อนเป้าหมายการทำงานที่มุ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอันจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

             นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 4 ที่เราร่วมกันจัดงาน Thailand Social AIS Gaming Awards กับไวไซท์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกย่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนวงการเกมและอีสปอร์ตไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายลิขสิทธิ์เกม ครีเอเตอร์ รวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ต ที่ทำผลงานได้ดีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเกมและอีสปอร์ตเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ พัฒนา Ecosystem ของอุตสาหกรรมให้ยกระดับสู่สากล สร้างโอกาสการเติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป”

             นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเกมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เราอยากช่วยยกระดับของวงการเกมและอีสปอร์ตให้ทัดเทียมระดับสากล”

             โดยผลการตัดสินของรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมและอีสปอร์ต และโซเชียลมีเดียทั้ง 5 ท่าน ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาพิจารณาผลรางวัล ได้แก่ คุณจารุพงษ์ โชติคุณากร Business & Partnership Lead for SHIN-A services & Maxion Tech  คุณเมธี ช่วยปู่ อาจารย์ประจำสาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Founder & Creative Director  บริษัท บั๊คบลิโอ สตูดิโอ จำกัด คุณสักกพล สวาคฆพรรณ CEO, NEX Studio Production Registrar, Thailand Esports Federation (TESF) นายทะเบียนสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย คุณสินิทธ์ อาจหาญวงศ์  CEO & Co-Founder, SHIN-A Service   และคุณอนุชิต เอี่ยมศรีอุไร CEO, Thisisgame Thailand

            โดยได้แบ่งรูปแบบของเกณฑ์การตัดสินรางวัล ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Social Metric for Brand และ Social Metric for Creator  ผ่าน 5 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, TikTok, X และ YouTube และ ซึ่งในทุก ๆ ช่องทางจะมีน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไป

             สำหรับปีนี้รางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 รางวัล ดังนี้  กลุ่มที่ 1 : The Most Popular Game Publisher (14 รางวัล)  กลุ่มที่ 2 : The Most Popular Game Content Creator (8 รางวัล)  กลุ่มที่ 3 : The Most Popular eSports Player and eSports Club (9 รางวัล)  กลุ่มที่ 4 : The Most Popular Game Content Creator on Platform (1 รางวัล) กลุ่มที่ 5 : The Most Popular Game Device and Gadget (7 รางวัล)กลุ่มที่ 6 : The Most Popular AIS eSport Fanpage  (1 รางวัล)  และกลุ่มที่ 7 : Special Award  (1 รางวัล)

             ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประกาศรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 ได้ที่ https://www.facebook.com/AISeSports