ทีมไทยคว้าแชมป์ไอเดียนวัตกรรมอวกาศ S-Booster ที่ญี่ปุ่น

ทีม EcoSpace จากประเทศไทยตอบโจทย์ธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ คว้าแชมป์ S-Booster ที่ญี่ปุ่น หลังโชว์ไอเดียชี้เป้าไฟป่าด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

Continue Reading

รู้จัก “ZIRCON” (เซอร์คอน) นวัตกรรมอวกาศ เพื่อการจัดการจราจรอวกาศฝีมือคนไทย

จิสด้าพัฒนาระบบการจัดการจราจรอวกาศที่เรียกว่า ZIRCON (เซอร์คอน) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอวกาศได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการจากต่างประเทศ

Continue Reading

ไทย-รัสเซีย ร่วมปลุกกระแสเด็กไทยสร้างแรงบันดาลใจบนเส้นทางอวกาศ

จิสด้า จับมือสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และองค์การอวกาศของรัสเซีย จัดกิจกรรมพูดคุยกับนักบินอวกาศ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย

Continue Reading

รู้จัก…การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียม

ดาวเทียม ก็คือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีความซับซ้อน การออกแบบวงจรจึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ

Continue Reading

วว.และจิสด้าร่วมผลักดันงานวิจัยด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สถานีวิจัยสะแกราช ฯ

วว. จับมือจิสด้า นำวทน.และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ ต่อยอดการสร้างอาชีพและมุ่งสู่การเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลของงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Continue Reading

จิสด้าวางแผนใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามชี้เป้าพื้นที่น้ำท่วมปากช่องมากกว่า 24 ชั่วโมง

จิสด้าวางแผนใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามชี้เป้าพื้นที่น้ำท่วมปากช่องมากกว่า 24 ชั่วโมง

Continue Reading